top of page

Bao bì của chúng tôi

Opening a Package
Bao bì Lulupack là bao bì có thể tái sử dụng, thay thế cho việc sử dụng một lần.
Bao bì của chúng tôi là
Soi rọi
Có thể điều chỉnh
Thời tiết
Chắc chắn

Tiêu đề

Tôi là một đoạn văn. Nhấn vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Dễ thôi. Tôi là một đoạn văn. Nhấn vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Dễ thôi. Tôi là một đoạn văn. Nhấn vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Dễ thôi. Tôi là một đoạn văn. Nhấn vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Dễ thôi.

Tiêu đề

Tôi là một đoạn văn. Nhấn vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Dễ thôi.  Tôi là một đoạn văn. Nhấn vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Thật dễ dàng. Tôi là một đoạn văn. Nhấn vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Dễ thôi. Tôi là một đoạn văn. Nhấn vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Dễ thôi.

Tiêu đề

Tôi là một đoạn văn. Nhấn vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Dễ thôi. Tôi là một đoạn văn. Nhấn vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Dễ thôi. Tôi là một đoạn văn. Nhấn vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Dễ thôi. Tôi là một đoạn văn. Nhấn vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Dễ thôi.

Tôi có thể gửi gì trong Lulupack?

Phù hợp hoàn hảo cho nhà bán lẻ e vận chuyển hàng hóa mềm.

Bao bì làm bằng nhựa tái chế cung cấp một sự bảo vệ an toàn và chắc chắn chống lại thời tiết và xử lý nhiều lần trong quá trình vận chuyển giữ cho sản phẩm trong điều kiện hoàn hảo

Chọn bao bì phù hợp với bạn

Gift Box

35cmx 50cm

 

Kích thước này là hoàn hảo để gửi các mặt hàng may sẵn nhỏ. Nó phù hợp với legging và áo ngực, hoặc hai chiếc quần jean và áo phông, hoặc thậm chí là một chiếc quần jean và áo len.

Counting Boxes

45cm x 60cm: sắp ra mắt

 

Kích thước này là hoàn hảo để gửi các mặt hàng may sẵn lớn hoặc các đơn đặt hàng với nhiều mặt hàng. Ví dụ: ba chiếc quần jean và hai chiếc áo len, hoặc một bộ quần áo trượt tuyết, hoặc thậm chí một hộp giày, đều vừa vặn.

Image by Brandable Box

45cm x 60cm: sắp ra mắt

 

Kích thước này là hoàn hảo để gửi các mặt hàng may sẵn lớn hoặc các đơn đặt hàng với nhiều mặt hàng. Ví dụ: ba chiếc quần jean và hai chiếc áo len, hoặc một bộ quần áo trượt tuyết, hoặc thậm chí một hộp giày, đều vừa vặn.

bottom of page